Livløse granplantasjer

Skogbruket forvandler artsrik naturskog til livløse granplantasjer. Sterile granåkre hvor ingenting vokser på skogbunnen. Produksjonsskog hvor artsmangfoldet er utradert.

De fleste har sikkert gått i skog som er så tett at skogbunnen kun er dekket av barnåler og tenkt at dette er en artsfattig skog. Kanskje så den ut som skogen på bildet under, hvor det er plantet tett granskog på tidligere innmark.

Skog på gammel innmark
Skog på tidligere innmark (Vidar Lysnes)

At granplantasjer er sterile og livløse, er et utsagn som dukker opp med jevne mellomrom i kommentarfelt og på sosiale medier hvor skogbruk diskuteres. Men det er ikke nødvendigvis slik at skogen er artsfattig selv om det ikke vokser blomster på bakken. Under bakken kan det være et mylder av arter.

I forbindelse med nordisk mykologisk kongress i år 2000 ble det arrangert ekskursjoner til ulike lokaliteter, blant annet til en granskog i Kaupanger, hvor det ble gjort interessante funn. Det er laget en rapport om dette (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 3 – 2001) som kan være verdt å lese for nysgjerrige.

Den aktuelle skogen i Kaupanger beskrives som tette plantefelt av gran og douglasgran. I år 2000 var den anslått til 40-50 år og skogbunnen beskrives å være preget av barnålteppe og stedvis tepper av etasjemose og andre skyggetålende mosearter. Beskrivelsen passer godt til det mange anser som en steril granskog.

Da er det interessant å merke seg at ekskursjonen fant at lokaliteten var «meget sopprik, med en svært stor sopproduksjon og høy artsrikdom».  Det ble registrert nesten 200 arter, hvorav hele 17 rødlistearter, deriblant 2 arter som ble ansett som direkte truet (E). Videre antar man at lokaliteten har nok et potensiale for 15-20 rødlista arter til.

Jeg prøver ikke her å påstå at alle tette granplantefelt er stapp fulle av rødlista arter. Dette varierer nødvendigvis mye. Jeg skal ikke heller påstå at det har vært bare positivt for disse artene at det er plantet gran der. Rapporten sier at «det er åpenbart at granplantingen har ført til en kraftig vitalisering av mykorrhizafloraen, sannsynligvis med en kraftig økt fruktlegemeproduksjon.» Men de hevder det er sannsynlig at de aller fleste artene (herunder de fleste rødlisteartene) også fantes her tidligere, før området ble plantet til med bartrær.

Det jeg derimot vil påpeke er at artsmangfoldet kan være stort på tross av at området er flatehogd. På tross av at det er plantet tett. Og på tross av det er lite vegetasjon på bakken.

I likhet med sitkagran er douglasgran en fremmed art i Norge. Mange anser også at vanlig norsk gran er en fremmed art på Vestlandet fordi den der er utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, og de blir populært omtalt som pøbelgran. 

På tross av at dette er trær som produserer store volum og som binder store mengder CO2, ønsker mange å begrense utbredelsen mest mulig, og det kjøres kampanjer og drives dugnader for å bli kvitt utøyet.

Skogbruket blir ofte kritisert for å ikke ta nok hensyn til rødlista arter, og funn av rødlista arter blir ofte brukt som et argument mot hogst i enkelte tilfeller. 

I et verdensbilde hvor svart er svart og hvitt er hvitt, hva gjør man i en situasjon hvor man har en «pøbelgranplantasje» hvor det sannsynligvis er rundt 35 rødlista arter? Fjerner man utøyet? Eller verner man det?

De siste dagene har det vært kjørt en kampanje hvor det uttales at man kan plante trær, men man kan ikke plante en skog, og man setter likhetstegn mellom plantet skog og plantasjer/monokulturer. I de fleste tilfeller får alle norske plantefelt store innslag av ulike pionerarter som f. eks. bjørk, og granåker er ikke akkurat det første som faller en inn. Tvert i mot er skogen ganske variert. 

Men selv i bestand som framstår som en monokultur, som i eksempelet fra Kaupanger, er skogen mer enn hva man skulle tro ved første øyekast.

Nedenfor følger et bilde av hvordan norsk ungskog ofte ser ut. Bildet viser at det langtfra er noen monokultur. Det viser også at her burde det 
vært gjort ungskogpleie.

Ungskog
Ungskog (V. Lysnes)

Forfatter: gronneskoger

Interesserer meg for ski, fiske og friluftsliv. Musikkinteressert. Utdannet innen skogbruk og naturforvaltning. Jobber i skogbruket for Nortømmer.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: